Az 1956-os forradalmat leverték a szovjet csapatok. A véres megtorlásokat követően az MSZMP több mint 30 éven át uralkodott. A kommunista párt hatalmá...

A történelmi esemény a Hősök terén megrendezett megemlékezéssel vette kezdetét. A Rajk László és Bachman Gábor tervei alapján ravatallá alakított Műcs...

Fél egykor országszerte megszólaltak a harangok, majd politikai beszédek hangzottak el. Vásárhelyi Miklós, Rácz Sándor, Mécs Imre, Zimányi Tibor, Kirá...

„(…) Ha nem tévesztjük szem elől ’56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának ...

„(…) az akasztófa árnyékában sem vállalták, hogy a társadalmat megtizedelő gyilkosokkal egy sorba álljanak, akik életük árán sem tagadták meg azt a ne...

„Az egyetemes magyarságban bízom, hogy felülemelkedik apró érdekeken, és megvalósítjuk a magyar szabadságot.” Rácz Sándor

Tanuljuk meg (,…) Nagy Imrétől, hogy az ország határain kívül és belül a magyar nép sorsa sem külügy, sem belügy, hanem a szellemi magyarság egységes ...

“A hősi halál évfordulóján támasszuk fel a mártírok szellemi hagyatékát. S így zárjunk le végleg egy keserves korszakot, hogy új fejezet nyíljék nemze...