HŐSÖK TERE
A TÁRLATON MEGTEKINTHETŐ, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ URALKODÓK IDEJÉBEN MEKKORA VOLT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE.
I. FERDINÁND

A dombormű azt a hősies tettet jeleníti meg, amelyet Eger várának védői 1552-ben vittek véghez a török ostromlókkal szemben. Az alkotáson nem véletlenül láthatunk női alakokat is, hiszen a csatából a nők is kivették a részüket.

I. Szulejmán szultán seregének létszáma 60-70 ezer fő lehetett, amikor 1552. szeptember elején Eger ostromára indultak. Ezzel szemben a vár védelmével megbízott Dobó István kapitány körülbelül 2500 katonára számíthatott. A 38 napos török támadás a magyarok győzelmével zárult. 1552. október 17-én a törökök visszavonultak, a vár pedig magyar kézben maradt. A győzelem jelentősége azért is volt különösen nagy, mert ezzel egész Észak-Magyarország megmenekült a török terjeszkedéstől.

A II. világháború során a Millenniumi emlékmű bombatalálatot kapott, ekkor három Habsburg uralkodó szobra súlyosan károsodott. Az 1948. évi politikai fordulat után a két megmaradt Habsburg-szobrot is kiemelték az oszlopcsarnokból és eltávolították a hozzájuk tartozó domborműveket is. A Habsburg uralkodók helyére Habsburg-ellenes vezetők szobrai kerültek, így I. Ferdinánd helyét Bocskai István foglalta el.

I. Ferdinánd jelenleg restaurálás alatt álló szobrát Margó Ede készítette.