HŐSÖK TERE
A TÁRLATON MEGTEKINTHETŐ, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ URALKODÓK IDEJÉBEN MEKKORA VOLT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE.
MÁTYÁS KIRÁLY

A Mátyás király szobrához tartozó dombormű az uralkodót tudósai körében ábrázolja. Láthatjuk például Andreas Hesst, aki a király krónikása volt és akinek nevéhez az első magyarországi nyomtatott könyv, a Budai Krónika fűződik, Bonfinit, a neves krónikást, Vitéz Jánost, Mátyás kancellárját és Janus Pannoniust.

Mátyás a korabeli uralkodók közül kiemelkedett műveltségével, ő honosította meg a reneszánsz stílust és művészetet Magyarországon. Udvarában számos itáliai humanista, jelentős természettudós és művész fordult meg. Beatrixszel kötött házassága tovább erősítette a reneszánsz hatást Magyarországon. Mátyás ismerte az antik szerzőket és szívesen vett részt humanista vitákban. Élénk érdeklődést tanúsított a csillagászat és az asztrológia iránt. Számos művészeti ágat támogatott, többek között a szobrászatot és a táncot.

A Budai várban és Visegrádon is jelentős építkezéseket folytatott, uralkodása alatt létrehozta különleges könyvtárát, amely mintegy 2500 korvinát őrzött.

Mátyás király szobrát Zala György készítette.