HŐSÖK TERE
A TÁRLATON MEGTEKINTHETŐ, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ URALKODÓK IDEJÉBEN MEKKORA VOLT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE.
HUNYADI JÁNOS

Konstantinápoly elfoglalását követően II. Mehmed török szultán számára megnyílt az út Európa felé. Nándorfehérvár védelme ezért kiemelt jelentőséggel bírt mind a magyar, mind az európai vezetők számára, azonban a várt segítség nem érkezett meg az ostrom idejére, 1456 júliusára. A Kapisztrán János által vezetett keresztes sereg többnyire fegyvertelen parasztokból állt. Hunyadi János viszont jól felszerelt, harcedzett katonákkal rendelkezett. Ez a két erő fogott össze egymással a szultán hadaival szemben.

Amikor a törökök támadása 1456. július 4-én megindult, a várat Hunyadi János sógora, Szilágyi Mihály védte. Hunyadi július 14-én érkezett meg a helyszínre. A török rohamok olyan erősek voltak, hogy ledöntötték a külső várfalat, de Hunyadinak és a felfegyverkezett páncélos lovasoknak köszönhetően sikerült visszaverni a támadást. Július 23-án a szultáni sereg menekülésbe kezdett, Magyarország és Európa ezzel hosszú évtizedekre elhárította a török terjeszkedés veszélyét. A déli harangszó azóta őrzi a diadal emlékét.

Hunyadi János szobrát Margó Ede készítette.