HŐSÖK TERE
A TÁRLATON MEGTEKINTHETŐ, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ URALKODÓK IDEJÉBEN MEKKORA VOLT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE.
KÁROLY RÓBERT

A morvamezei csata 1278-ban zajlott le, amikor az akkori magyar király, IV. (Kun) László seregével megsegítette Habsburg Rudolf német királyt a csehek elleni ütközetben. Rudolf szempontjából döntő jelentőségű volt ez a győzelem, hiszen ennek köszönhették a Habsburgok az osztrák hercegség megszerzését.

A Zala György által készített dombormű ezt a csatát idézi fel, ugyanakkor az oszlopcsarnokban felette Károly Róbert szobra látható, aki a bemutatott történelmi esemény idején még nem is élt. Mi az oka ennek a furcsaságnak?

Károly Róbert legfontosabb uralkodói teljesítményének azt tekinthetjük, hogy megvédte az országot mind a belső, mind a külső (többek között Habsburg) erőkkel szemben. Őt az utókor nagyobb jelentőségű királyként tartja számon, mint IV. Lászlót, ezért kapott saját szobrot a Millenniumi emlékmű oszlopcsarnokában. Az alatta lévő dombormű témájának megválasztása ugyanakkor azért lehetett fontos az alkotóknak, mert azzal arra emlékeztették a bécsi udvart, hogy a Habsburgok a magyaroknak köszönhetik ausztriai uralmukat. A dombormű alatti szöveg félreérthetetlenül fogalmazta meg ezt az üzenetet: „A magyarok a morvamezei ütközetben Cseh Ottokár ellen megsegítik Habsburg Rudolfot. 1278”. Ezt a feliratot 1945 után eltávolították.

Károly Róbert szobrát Kiss György készítette.