HŐSÖK TERE
A TÁRLATON MEGTEKINTHETŐ, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ URALKODÓK IDEJÉBEN MEKKORA VOLT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE.
KÖNYVES KÁLMÁN

Könyves Kálmán törvénybe foglalta a boszorkányégetés tilalmát. Pontosabban csak a boszorkányok egy típusának máglyára küldését tiltotta meg. A rendelkezése így szólt: „a strigákról pedig, mivelhogy ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálat ne tartassék”.

A középkori hiedelmek a boszorkányok többféle fajtáját különböztették meg. Strigának azokat a képzelt lényeket nevezték, akik állattá tudják változtatni az embert. A keresztény egyház tanításával összhangban Kálmán törvénye azt mondta ki, hogy ilyen varázslatra senki sem képes, ezért ezzel a váddal senkit nem szabad elítélni. Ugyanakkor a maleficák üldözését nem tiltotta meg, akik – a néphit szerint – a rontás és bűbáj képességével rendelkeztek.

Könyves Kálmán szobrát Füredi Richárd készítette.