HŐSÖK TERE
A TÁRLATON MEGTEKINTHETŐ, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ URALKODÓK IDEJÉBEN MEKKORA VOLT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE.
NAGY LAJOS

Népszerű hiedelem, hogy Nagy Lajos király idejében az ország határait három tenger mosta. Ebből annyi az igazság, hogy ezekben az évtizedekben érte el Magyarország történelmének legnagyobb kiterjedését, a magyar uralkodó befolyása kiterjedt a Lengyel Királyságra és Moldvára is, ami azonban nem jelentette azt, hogy az ország határait három különböző tenger szegélyezte volna. Ettől függetlenül kijelenthető, hogy Lajos negyvenéves uralkodása a középkori Magyar Királyság egyik fénykora volt.

A 16 évesen trónra kerülő Lajos kivételes körülmények között vette át a hatalmat 1342-ben: az államszervezet jól működött, a kincstár nem volt üres, a gazdaság fejlődött és sem kívülről, sem belülről nem leselkedett veszély az ország stabilitására. Lajos ezért apjához, Károly Róberthez hasonlóan arra törekedett, hogy tovább erősítette a király hatalmát. Ezt a célt szolgálta egyik fő intézkedése, az ősiség törvényének megalkotása 1351-ben, amely egészen a reformkorig hatályban maradt.

A belső viszályoktól mentes időszak lehetőséget teremtett arra, hogy Lajos külpolitikai elképzeléseinek megvalósításával is foglalkozzon, ami abban az időszakban egyet jelentett a háborúskodással. A lovagkirály személyesen is részt vett az általa indított itáliai, dalmáciai és litvániai hadjáratokban, így vonult be serege élén Nápolyba 1348-ban. Ezeknek a daliás időknek állít emléket a Millenniumi emlékmű domborműve.

Nagy Lajos király szobrát Zala György készítette.