HŐSÖK TERE
A TÁRLATON MEGTEKINTHETŐ, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ URALKODÓK IDEJÉBEN MEKKORA VOLT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE.
BETHLEN GÁBOR

Bethlen Gábor uralkodását Erdély aranykorának tekintjük. A fejedelemnek két hatalmas birodalom, a Habsburg és az Oszmán szorításában kellett megőriznie az önálló államiságot. Bethlen közülük a Habsburgokat tekintette nagyobb veszélynek Erdély függetlenségére, ezért több sikeres fegyveres harcot vívott ellenük.

A harmincéves háború kitörését követően Bethlen szövetséget kötött a cseh protestáns rendekkel Bécs ellen. Ez az esemény jelenik meg az emlékmű domborművén. Bethlen elfoglalta Észak-Magyarországot, majd csapataival egészen az osztrák fővárosig jutott, ahonnan azonban kénytelen volt visszavonulni. 1620-ban a besztercebányai országgyűlés magyar királlyá választotta, de ő a Habsburgokkal kötendő béke érdekében egy év múlva lemondott a királyi címről. Cserébe német-római birodalmi hercegi címet kapott, és megtarthatta az elfoglalt hét felső-magyarországi vármegyét.

Bethlen Gábor szobrát ifj. Vastagh György készítette.