HŐSÖK TERE
A TÁRLATON MEGTEKINTHETŐ, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ URALKODÓK IDEJÉBEN MEKKORA VOLT A MAGYAR KIRÁLYSÁG TERÜLETE.
III. KÁROLY

1697. szeptember 11-én a szövetséges keresztény sereg Savoyai Jenő császári hadvezér vezetésével nagy és sorsdöntő csatát vívott II. Musztafa szultán és Elmas Mehmed nagyvezír hadával Zentánál. Az ütközet a császári haderő jelentős győzelmével zárult. Az Oszmán Birodalom történetének egyik legsúlyosabb vereségét élte át, az összecsapásnak több tízezer török katona esett áldozatul, a szultán visszavonulásra kényszerült.

A zentai ütközet fordulatot hozott a törökök európai terjeszkedésében, ezután sikeres területszerző hadműveletet Isztambul már nem volt képes indítani. A Habsburg diadal elvezetett a karlócai békeszerződéshez, amely véget vetett az oszmánok 150 éves magyarországi hódoltságának, igaz Magyarország nem nyerte vissza függetlenségét.

Ebben az időszakban I. Lipót uralkodott Bécsben, aki ellen a magyarok többször is fellázadtak, ezért az ő szobrát a Millenniumi emlékmű tervezői nem kívánták a szoborcsoportban elhelyezni. A helyére III. Károly király került, aki visszaszerezte a Bánságot a törököktől. Savoyai Jenő lovas szobra a Budavári Palota előtt áll.

A II. világháború során a Millenniumi emlékmű bombatalálatot kapott, ekkor három Habsburg uralkodó szobra súlyosan károsodott. Az 1948. évi politikai fordulat után a két megmaradt Habsburg-szobrot is kiemelték az oszlopcsarnokból és eltávolították a hozzájuk tartozó domborműveket is. A Habsburg uralkodók helyére Habsburg-ellenes vezetők szobrai kerültek, így III. Károly helyét Bethlen Gábor foglalta el.

III. Károly jelenleg restaurálás alatt álló szobrát Telcs Ede készítette.