ZIPERNOWSKY KÁROLY

Zipernowsky Károly szervezte meg a villamos osztályt a Ganz-gyárban, ahol a magyar elektrotechnikai ipar úttörőjévé vált. Munkába állását követően néhány hónap alatt elkészült a gyár öntőműhelyének villamos világító berendezése Zipernowsky saját szerkesztésű egyenáramú dinamójával és ívlámpájával, ekkor még csak kísérleti jelleggel. Ugyanebben az évben azonban már a budapesti műjégpályán végleges formában is megjelent az ívlámpás világítás.

1883-ban Déri Miksával, aki szintén a Ganz-gyár munkatársa volt, öngerjesztésű váltakozó áramú generátort fejlesztett ki, majd 1889-ben szintén Dérivel szabadalmaztatták a többfázisú áramelosztó rendszerüket.