FÖLDALATTIK EURÓPÁBAN

A londonitól már a kortársak is megkülönböztették a budapesti földalattit. A Vasárnapi Újság 1896. évi 17. száma ezt írta: „A földalatti vasút szerkezete eddig páratlanul áll, és a maga nemében első kísérletnek tekinthető. Van ugyan Londonnak is földalatti villamos vasútja; de az az útczák szintje alatt 25—30 méter mélységben van fektetve azért, hogy a város csatornáival, csővezetékeivel, meg az épületek alap- és pinczefalaival összeütközésbe ne jusson, sem pedig azoknak káros sülyedését elő ne idézze. Bizony nem kellemes dolog Londonban a földalatti városi vasút állomásain a nagy mélységbe leszállani, vagy a sok fárasztó lépcsőn felmászni. Mennyivel könnyebb, kellemesebb a mi földalatti vasútunknak ízléses és barátságos lépcsőházaiban a néhány lépcsőfokon, alig 3 méternyire az út fölszine alá leszállni, hogy a villamos kocsikba juthassunk!”